Laden Evenementen

BHV (Bedrijfshulpverlening)

Evenement Navigatie

Wanneer er op de werkvloer iemand plots naar zijn borst grijpt en in elkaar zakt, is er dan een collega die hem eerste hulp kan verlenen? Of als er plots giftige dampen vrijkomen en iemand raakt onwel, weten zijn medewerkers dan hoe te handelen? Het antwoord op deze vragen is letterlijk van levensbelang.

Eerste hulp op de werkvloer

Hoe veilig er ook wordt gewerkt, in elke werkomgeving kan plotseling een noodsituatie ontstaan. Uiteraard worden op dat moment meteen de hulpdiensten opgeroepen. Maar zijn ze wel op tijd? In sommige gevallen betekent de snelle hulp van collega’s het verschil tussen leven en dood. Daarom is het van levensbelang dat er mensen zijn die bij noodsituaties op de werkvloer snel en adequaat kunnen ingrijpen. Dat leren zij tijdens onze opleiding Bedrijfseerstehulp (BHV).

Erkende BHV opleiding

Tijdens onze opleiding leren werknemers alle kennis en vaardigheden om adequaat te handelen bij noodsituaties op de werkvloer. Voor de opleiding is geen voorkennis nodig. Bij succesvolle afronding ontvangt de werknemer een officieel attest van bedrijfshulpverlener/nijverheidshelper. Onze BHV opleiding is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en opgenomen op de lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken (K.B. 15/12/2010 – B.S. 28/12/2010).

Praktijkgerichte en persoonlijke benadering

De opleiding wordt incompany gegeven en duurt 20 uur, inclusief theorie- en praktijkevaluatie. Een groot deel van de tijd besteden we aan het praktijkgedeelte. Al onze deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om de geleerde theorie te oefenen op het beschikbare oefenmateriaal. Ook zorgen wij voor voldoende instructeurs per groep, zodat iedereen kan rekenen op persoonlijke aandacht. Deze gediplomeerde instructeurs zijn afkomstig uit de praktijk en hebben ervaring met acute hulpverlening. In een positieve leeromgeving brengen zij op een heldere manier alle kennis en vaardigheden over om een collega in een noodsituatie te kunnen helpen.

Inhoud BHV opleiding

Tijdens de 20-urige opleiding leren de deelnemers de volgende kennis en vaardigheden:

  • Benadering van een noodsituatie;
  • Reanimatie volgens de richtlijnen van ERC (European Resuscitation Council) inclusief AED (Automatische Externe Defibrillator) training;
  • De juiste handelswijze bij verstikking;
  • Toepassing van de stabiele zijligging;
  • Eerste hulp bij levensbedreigende aandoeningen;
  • Eerste hulp bij levensbedreigende verwondingen;
  • Eerste hulp in niet levensbedreigende situaties.

Kosten en groepssamenstelling

De BHV opleiding van 20 uur kost € 1.875,- (incl. 21% BTW) voor een groep van maximaal 15 werknemers. Bij dit tarief zijn een opleidingsboek, verbandmateriaal en oefenmateriaal inbegrepen, en na succesvolle afronding een officieel attest van bedrijfshulpverlener/nijverheidshelper. Wilt u de opleiding door ons op locatie laten verzorgen, dan rekenen wij hiervoor een meerprijs. Ook kunnen wij bijscholing op het gebied van Bedrijfseerstehulp verzorgen. Het tarief voor een bijscholing van 8 uur voor maximaal 15 personen is € 750,- (incl. 21% BTW).

Aanmelden

Deze opleiding kan in 5 dagdelen van telkens 4 aangesloten uren of in 2 dagen van elk 8 uur en een dag van 4 uur worden gegeven. U kunt de opleiding op elke dag van de week plannen, van maandag t/m zondag tussen 07:00 en 23:00 uur. Via het aanmeldformulier kunt u een groep van maximaal 15 werknemers per keer aanmelden.

Uw medewerkers kunnen ook per open inschrijving aan de BHV opleiding deelnemen. Het tarief daarvoor is € 155,- (incl. 21% BTW) per persoon. Deze opleiding via open inschrijving vindt gemiddeld één keer per kwartaal plaats bij voldoende inschrijvingen.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hopen u en uw werknemers snel te mogen begroeten tijdens onze BHV opleiding!